Образователен
център

Traditional learning
Английски език      Френски език       Немски език
Традиционна присъствена
форма на обучениеe-learning
eng          fra            ger          ita          esp
  
Дистанционнa
форма на обучение

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Традиционно присъствено обучение.
Тази класическа форма ви е добре позната: учител, дъска, аудио система, тетрадки, учебници, химикалки.
Доказала своята ефективност във времето тя е основен и успешен базов формат за усъвършенстване на нужните познания и умения.
Oпитните ни преподаватели и добрите условия са предпоставка за ефективен резултат от учебния процес. Фирмено обучение на място
Хората са най-ценният ресурс. За да е добър и успешен вашия екип е необходимо той да се развива и мотивира.
Учебен център "ИНФО ПРОПЪРТИС" може да бъде Вашия партньор и да Ви съдейства за повишаване квалификацията и уменията на Вашите служители.
ИНФО ПРОПЪРТИС предлага гъвкави схеми на обучение по: английски, френски и немски език, съобразени с работното време и специфичните изисквания на вашата компания.


Дистанционно обучениеУпражнение със слушане
Упражнение със слушане
Избор на урок
Избор на урок
Над 300 записани урока на видео
Над 300 записани урока на видео
Интерактивно упражнение - бизнес английски
Интерактивно упражнение - бизнес английски
Упражнение за правилно произношение
Упражнение за правилно произношение

Дистанционно обучение
на разположение на всички наши курсисти!!!
Нашето виждане е, че дистанционната форма на обучение е спомагателна към класическата и е насочена към самостоятелни упражнения и разширяване на познанията, получени в класическия учебен процес.

Всеки участник в нашите курсове получава достъп до системата за електронно обучение в която има стотици упражнения, аудио и видео материали, записани уроци, тренинг на произношението, интерактивни игри. Достъпът до системата е активен както за времето, през което трае курса, така и 4 месеца след приключването с цел затвърждаване на получените знания.

Основни принципи на обучение:
1. Принцип за нагледност (полисензорност)
2. Принцип за съзнателност и рефлексивност
4. Принцип за достъпност
5. Принцип за системност и интергративност
6. Принцип за трайност на знанията, уменията и навиците
7. Принцип за индивидуален подход

гр. София, бул."Александър Стамболийски" 154Б   e-mail: office@infoproperties.bg
тел. 0886 894 245, 0885 749 890, 02 / 92 92 468