За нас


Традиционната педагогика гарантира пълноценното и качествено усвояване на учебния материал

Нашата мисия:

Ние Ви учим през целия живот, Вие превръщате знанието си в капитал!

Нашата визия

Предоставяне на висококачествено обучение чрез въвеждане на иновативни и индивидуални подходи за постигане нависокоефективни учебни резултати.
Стриктно спазване на националните и европейски стандарти.

Екипът от преподаватели
на учебен център "Инфо Пропъртис" е изграден от опитни и доказани филолози с пълни лигвинстични и граматически познания по съответния език. Разполагат с  богат педагогически опит и перфектно познаване на методите и системите на обучение.


В центъра ще участвате в  традиционно присъствено обучение в класна стая и ще сте част от методa на обучение “лице в лице” (face-to-face instruction) при който утвърдената методология и директният контакт с лектора са значителни предимства на доказаната през вековете образователна технология.

Референции:

Галъп Интернешънъл
ТNS/TVPlan
Строителен Холдинг АД
Софинвест АД
ЗАД Армеец
Лакпром АД

Методът на обучение
предполага преди всичко цел на учителя в съответната дейност, осъществявана с помощта на учебник и аудио озвучаване. Под нейно влияние се осъществява самото усвояване на изучаваното съдържание от ученика, постига се набелязаната цел и резултата от обучението.
Учебникът и допълнителната литература  представляват за ученика пълноценни източници на знания и средства за развитие на неговите способности. Чрез упражненията се формират и усъвършенстват умения и навици

Чрез устно изложение на учебния материал от учителя  за сравнително кратко време той запознава учениците с обем от нови знания, които излага системно и последователно, посредством лекция. Беседите с курсистите осигуряват благоприятни възможности за пълноценното им общуване с преподавателя. Създава се атмосфера, която ги освобождава от каквото и да е стеснение и те участват активно в обучението. Учителят по-добре опознава учениците, получава непрекъсната обратна връзка за резултатите от своята работа; позволява да се стимулира активното и самостоятелното участие на курсистите в процеса на обучението.


Връзка с нас


гр. София,
бул."Александър Стамболийски" 154Б
e-mail: office@infoproperties.bg
тел. 0886 894 245, 0885 749 890,
      02 / 92 92 468


 

гр. София, бул."Александър Стамболийски" 154Б   e-mail: office@infoproperties.bg
тел. 0886 894 245, 0885 749 890, 02 / 92 92 468