Услуги, предлагани на ЦПО


Ние разполагаме с богат опит в обслужването на административната дейност на центровете за професионално обучение

 

Текуща отчетност:

Като ваш партньор по административното обслужване, ние поемаме дейностите, свързани с
• въвеждане на данните за вашите курсове в НАПОО
• следим своевременното отразяване в НАПОО на предстоящите, текущите и завършилите курсове
• печат на документите, обслужващи дейността
 

Годишна отчетност:

Ние ще се погрижим за своевременното съставяне и подаване на:
• годишната самооценка
• годишния отчет
 

Печат

Попълване и отпечатване на стандартните бланки за
Свидетелства
Удостоверения
Европас


Можете да разчитате на нашата експертиза по отношение на програмите на Агенция по заетостта:

оформяне на документите за статут "доставчик на обучение"
въвеждане на данните за курсове, преподаватели, групи и местопровеждане
съставяне на конкретен учебен план за провеждане на курс - разбивки по дати, часове и преподаватели
съставяне на месечни отчети
  оформяне на документацията на завършилите курсове и исканията за плащане
печат на документите за завършено обучениеВръзка с нас


гр. София,
бул."Александър Стамболийски" 154Б
e-mail: office@infoproperties.bg
тел. 0886 894 245, 0885 749 890,
        02 / 92 92 468


гр. София, бул."Александър Стамболийски" 154Б   e-mail: office@infoproperties.bg
тел. 0886 894 245, 0885 749 890, 02 / 92 92 468