Цени за обучение в група


Английски език, Френски език, Немски език
Присъствено обучение съгласно график и достъп до електронната платформа за обучение
през цялото времетраене на курса и 4 месеца след приключването.Английски език
Ниво А1
100 учебни часа
240 лвАнглийски език
Ниво А2
100 учебни часа
260 лвАнглийски език
Ниво B1
100 учебни часа
280 лвАнглийски език
Ниво B1+
100 учебни часа
300 лвАнглийски език
Ниво B2
100 учебни часа
350 лвАнглийски език
Промо А1+А2
200 учебни часа
430 лвАнглийски език
Промо B1+B2
200 учебни часа
550 лвНемски език
Ниво А1.1
60 учебни часа
240 лвНемски език
Ниво А1.2
60 учебни часа
240 лвНемски език
Ниво A2.1
60 учебни часа
240 лвНемски език
Ниво A2.2
60 учебни часа
240 лвНемски език
Ниво B1.1
60 учебни часа
240 лвНемски език
Ниво B1.2
60 учебни часа
240 лвНемски език
Ниво B2
100 учебни часа
460 лвНемски език
Промо 2 курса
2 х 60 учебни часа
450 лвФренски език
Ниво А1
80 учебни часа
220 лвФренски език
Ниво А2
80 учебни часа
240 лвФренски език
Ниво B1
80 учебни часа
260 лвФренски език
Ниво B1+
80 учебни часа
260 лвФренски език
Ниво B2
80 учебни часа
260 лвФренски език
Промо А1+А2
80 учебни часа
430 лвФренски език
Промо B1+B2
80 учебни часа
490 лв


гр. София, бул."Александър Стамболийски" 154Б   e-mail: office@infoproperties.bg
тел. 0886 894 245, 0885 749 890, 02 / 92 92 468